بستن بارندگی کشاورزی اصفهان مبارزه با آفت سن

بستن: بارندگی کشاورزی اصفهان مبارزه با آفت سن کشت غلات اردستان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تا دل تان بخواهد در بین اصولگرایان،نامرد داریم/ ادعاهای تازه در باره روحانی ، ضرغامی

در سال هاي اخير بارها وبارها ديده ایم كه صداوسيما فضا و امكان خيلي خوبي به منتقدان برجام داده است و برنامه هايي كه ساخته اصلا يك طرفه و در راستاي حمايت از برجا

تا دل تان بخواهد در بین اصولگرایان،نامرد داریم/ ادعاهای تازه در باره روحانی ، ضرغامی

ضرغامی: تا دل تان بخواهد در بین اصولگرایان،نامرد داریم/ادعاهای تازه در باره روحانی

عبارات مهم : برنامه

روزنامه شرق قسمت دوم مصاحبه با عزت الله ضرغامی را منتشر کرده هست.

تا دل تان بخواهد در بین اصولگرایان،نامرد داریم/ ادعاهای تازه در باره روحانی ، ضرغامی

بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

در سال هاي اخير بارها وبارها ديده ایم كه صداوسيما فضا و امكان خيلي خوبي به منتقدان برجام داده است و برنامه هايي كه ساخته اصلا يك طرفه و در راستاي حمايت از برجام نبوده هست؛ تا جايي كه يك بار از وزارت خارجه قرار بود يك نفر بيايد صدا و سيما صحبت كند ولی اين صداوسيما بود كه تعيين مي كرد بايد حتما يك نفر جلو اين مقام وزارت خارجه بنشيند و او حق ندارد تنها صحبت كند كه در نهايت با مخالفت آن مقام روبه رو و برنامه كنسل شد.

حالا شايد در برنامه ای خاص اين طور بوده هست. در يك برنامه سردبير مي تواند بگويد اين برنامه من چالشي است و دوطرف را مي خواهم مطرح كنم ولی بارها ديده ام به عنوان نمونه آقاي عراقچي تنها آمده اند و خوب هم صحبت كرده اند. آقاي ظريف بارها تنها آمده صحبت كرده هست. من به ضرس قاطع به شما مي گويم وقت من و تا الان، وقت آقاي عسکري، حجم برنامه هايي كه در راستاي تريبون دادن به تبيين برجام بوده، به مراتب بيش از برنامه هاي برابر بوده است.

در سال هاي اخير بارها وبارها ديده ایم كه صداوسيما فضا و امكان خيلي خوبي به منتقدان برجام داده است و برنامه هايي كه ساخته اصلا يك طرفه و در راستاي حمايت از برجا

البته به نظر من بايد راجع به اين ادعا با آمار و ارقام صحبت كرد.

اشكال ندارد. مسئله آن قدر روشن است كه من اين ادعا را مطرح مي كنم.

ببينيد در ماجراي برجام مسئله رويكرد صداوسيما مطرح هست. صداوسيما با يك پرونده حاكميتي برخورد جناحي مي كند براي اينكه دولت را بزند؛ رسانه ملي رسانه يك جناح يا يك طيف سياسي نيست كه اين طور برخورد كند.

اين ديگر تكرار حرف شماست. من مي گويم اين طور نيست و همكاري جدي با دولت بوده هست. برنامه هاي انتقادي هم داشته و سعي كرده كه از خود دولت هم باشند كه خودشان نرفته اند. ولی حرفتان از يادتان نرود؛ بله، «اخبار ٢٠:٣٠» در وقت من راه افتاد. من در حوزه خبر آسيب شناسي كردم و حس كردم در صداوسيما اخبار خيلي خشك خوانده مي شود و مطالب انتقادي خيلي زمخت جلوه داده مي شود.

تا دل تان بخواهد در بین اصولگرایان،نامرد داریم/ ادعاهای تازه در باره روحانی ، ضرغامی

من راجع به شكل ٢٠:٣٠ ايرادي نمي بينم. بلكه ايرادم به محتواي آن است كه اعتقاد دارم كاملا يك سويه و جناحي بود.

آن وقت كه من بودم چنين احساسي نمي شد.

ولي من مي توانم براي شما بارها و بارها مثال بياورم.

در سال هاي اخير بارها وبارها ديده ایم كه صداوسيما فضا و امكان خيلي خوبي به منتقدان برجام داده است و برنامه هايي كه ساخته اصلا يك طرفه و در راستاي حمايت از برجا

واقعي صحبت كنيم. انتقاداتي كه از طرف دولت در آن دوره به ما مي شد، به صورتي بود كه مي گفتم «٢٠:٣٠ كه پخش می شود، موبايل من نيم ساعت خاموش هست. از يك طريق ديگر تماس بگيريد». چون مي دانستم حمله ها شروع مي شود. اين را فرزند هاي شرکت مي دانند.

منظور شما دولت احمدي نژاد است يا خاتمي؟

آقاي احمدي نژاد. قرار بود بستر ٢٠:٣٠ نرم باشد و خيلي به افراد برنخورد. من درك كرده بودم كه كمي حواشي شيرين براي جامعه خوب هست، اگرچه يكي از راهبردهاي رسانه ملي اين است كه بر متن متمركز شود و اگر هر روز برود در حاشيه اصلا تكليف كشور مشخص نيست. يادم است آقاي دكتر رحماني، معاون سياسي وقت، روي اين طرح كار كرد و آورد. من شبكه دو را گزینش كردم و به آقاي پورحسين، رئيس شبكه، گفتم بپذير كه در اين ساعت اين وقت به اين برنامه سياسي داده شود. او هم پذيرفت و معروف شد به ٢٠:٣٠ شبكه دو. يكي از كساني كه خيلي از اين برنامه استقبال كرد آقاي خاتمي بود. به شما بگويم كه من با سه رئيس جمهوري كار كردم. با آقاي خاتمي كمترين مسئله را در صداوسيما داشتم. حتي يك بار كه آقاي خاتمي رفته بود دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران و دانشجوها عليه او شعار داده بودند.

تا دل تان بخواهد در بین اصولگرایان،نامرد داریم/ ادعاهای تازه در باره روحانی ، ضرغامی

سال آخر رياست جمهوري ايشان بود.

بله ايشان عصباني شد و گفت مي گويم شما را از جلسه بيرون كنند. اين جزء خوراك ٢٠:٣٠ بود. كمااينكه وقتي آقاي احمدي نژاد هم اولين سخنراني اش را در دانشگاه داشت، جريان هاي مخالف تا آخر جلسه هجمه كردند و دوربين هاي صداوسيما را شكستند و يك گوشه اصلا آتش گرفت و اگر فرزند هاي حزب اللهي يك زنجير دو رديف آن جلو درست نكرده بودند آقاي احمدي نژاد را از آن جلو مي انداختند پايين. از چند جاي رسمي به ما گفتند كه اصلا اين جلسه قابل پخش نيست چون آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور هست. من گفتم چهار دقيقه از آن دربياوريد و همه دعواها را نشان دهيد؛ عين كاري كه با آقاي خاتمي كرديد.

دقيقا به همان جايي مي رسيم كه بحث اختلاف من و شما راجع به رويكرد صداوسيماست. در فيلم دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران اين آقاي خاتمي بود كه قرار بود تخريب شود و در فيلم آقاي احمدي نژاد، دانشجويان مخالف ايشان.

اين ديگر قضاوت شماست.

نه من راجع به تصويري صحبت مي كنم كه ٢٠:٣٠ ارائه كرد. به قول شما ما رسانه اي ها كارمان را بلديم و مي دانيم چطور ماجرا را بيان كنيم چون فقط تصوير خام نيست؛ چينش و تدوين هم است و يك آقاي نجف زاده هم است كه كنارش تحليل مي دهد.

ببينيد همين قضاوت هاست كه نمي گذارد ما يك ذره جلو برويم. آقاي خاتمي خودش حي و حاضر. ما آن برنامه را كه ساختيم فردايش رفتيم در دولت. به من گفتند شايد آقاي خاتمي دلخور باشد ولی آقاي خاتمي هيچ موضعي نگرفت و خيلي عادي برخورد كرد و من واقعا خوشحال شدم كه آقاي خاتمي درك كرده كه ٢٠:٣٠ براي اين قرائت هاي غيررسمي هست. عين اين قصه هم براي احمدي نژاد پيش آمد و خيلي ها به من گفتند كه پخش نكن. اگر من سؤال مي كردم؛ خيلي از اتفاقات رخ داده ولي من سؤال نكردم. به همين علت به اجتهاد رسانه اي اعتقاد دارم و بر اين اساس عمل كردم. اگر قرار بود از دفتر آقاي احمدي نژاد سؤال كنم كه مي خواهم اين جلسه سخنراني را پخش كنم، همه مخالف بودند.

بحث من اين است كه صرفا انتشار بي طرفانه يك فيلم نبود. آن قرائت و قضاوتي كه آقاي نجف زاده از ماجرا داشت، مسئله هست. كاش فقط پخش يك فيلم بود.

سؤال هاي خوبي هست. به من انگيزه مي دهيد كه يك سري حرف هاي خوب به شما بگويم. من الان اصلا يادم نيست كه نجف زاده در آن دو مورد صحبت كرده يا نه؛ اگر بوده شما يادتان هست. آیا من يادم نيست و از هركسي سؤال كنيد، يادش نيست چون آن قدر آن تصاوير پيام و نشانه شناسي داشت كه كسي اصلا حرف نجف زاده را يادش نيست. من نيت خودم را مي گويم. واقعا نسبت به دولت و آقاي خاتمي قصدم كاملا خدمت و كمك بود.

بعد آیا نيت شما عملي نشد؟

عملي شد. من مي خواهم دوره ايشان را با دوره آقاي احمدي نژاد مقايسه كنم. ما سه سال نخست خيلي با آقاي احمدي نژاد درگيري داشتيم. به آرشيو هاي خودتان مراجعه كنيد. ببينيد چه چيزهايي است كه فراموش مي شود و بعد ضرغامي متهم مي شود به سرويس دادن ويژه به احمدي نژاد.

روزنامه اعتماد ملي عكس من و آقاي احمدي نژاد را منتشر كرده بود. من گفته بودم وقتي گوشت كيلويي شش هزار تومان هست، نمي توانيم بگوييم چهار هزار تومان است كه آقاي احمدي نژاد مي گفت بياييد محل ما، بخريد چهار هزار تومان. يادم است عكس من و احمدي نژاد را كنار هم مي گذاشتند و دعواي ما را بزرگ مي كردند. آقاي احمدي نژاد به رهبري شكايت كرد و نهايتا رهبري دستور دادند كه دفتر ايشان مسئله را حل كند. دولت يك گزارش مفصل و قطور از گزارش هايي كه صداوسيما به نظر آنها عليه دولت تهيه كرده بود، ارائه كرد. ما هم پاسخ هايي داشتيم. يك شب جلسه گذاشتند. از دولت آقاي الهام و كلهر آمدند و بنده هم رفتم و شروع كرديم به صحبت. جلسه تا نيمه شب طول كشيد و بعد از آن دفتر رهبري جمع بندي و ابلاغ كرد و گفت ٥٠ درصد حق با ضرغامي و ٥٠ درصد حق با احمدي نژاد است.

بايد بين دولت احمدي نژاد با خود او هم تفاوت قائل شويم. خيلي از افرادي كه الان زاويه هاي تندي با او دارند، از وزرايش هستند. خيلي از موفقيت هاي دولت احمدي نژاد به وزراي او هم بازمي گردد. آقاي فتاح وزير نيروي احمدي نژاد بود و الان رئيس كميته امداد هست. من منتقد آقاي احمدي نژاد بودم در همان سال ها. حرف هاي من است ولی آقاي احمدي نژاد كارهاي زيادي كرد. طرح هاي زيادي داشت. طبيعي بود كه اينها را صداوسيما نشان مي داد.

بعد از اينكه رهبري آقاي احمدي نژاد را از ورود به رياست جمهوري نهي كرد، ايشان نامه اي نوشت و پذيرفت. من بعد از آن با ايشان تماس گرفتم و بابت آن نامه تشكر كردم. البته بعدا ايشان خلاف اين نامه حركت كرد، من از آقاي احمدي نژاد خيلي گلايه دارم. احمدي نژاد قبل و بعد از ٩٦ خيلي متفاوت هست. دور دوم سه سال اول خوب بود، يك سال آخر دوباره شد مثل دور اول. چرا؟ چون من ضرغامي تشخيص دادم كه اين يك سال آخر واکنش‌ها آقاي احمدي نژاد، شكل خاصي هست. نه به خاطر آقاي مشايي. آنها يك طور نماد شدند و برخي شروع به مخالفت كردند كه جاي خود دارد ولی واکنش‌ها خود آقاي احمدي نژاد و سفرهاي استاني اش حالت خاصي پيدا كرد. همه آنها به گونه اي مديريت شد.

البته خب كل جريان اصولگرايي داشت با آقاي احمدي نژاد زاويه پيدا مي كرد؛ طبيعي بود كه صداوسيما هم همسو با اين جريان عمل كرد.

اصلا من اصولگرا نيستم. اصلا ربطي به اصولگرايان ندارد. اشكال بزرگ ما اين است كه يك پوست خربزه از ابتدا زير پاي ما انداخته اند كه موضع مي خواهي بگيري؛ يا اصلاح طلبي يا اصولگرا. من تقسيم بندي هاي خودم را دارم. من در سياست آدم ها را به مرد و نامرد تقسيم كردم. تا دلتان بخواهد در اصولگرايان آدم نامرد داريم.

يك تقسيم بندي من پركاري و كم كاري هست. برخي سياست مداران پركارند برخي كم كار. پست را مي گيرند ولی همه تفريحات و استخر و خواب و دفتر و.. سر جايش هست. يعني اقتضائاتشان سر جايش هست. ولی بازگرديم سر بحث قبلي؛ من راجع به آقاي روحاني بگويم كه عدالت رسانه اي راجع به ايشان به درجه اعلا بود. در مناظره ها و وقت بندي تبليغات و… من واکنش‌ها آقاي روحاني را مي بينم؛ مي گويم اي كاش آقاي روحاني كمي خصلت هاي خوب ديگران را هم مي گرفت. آقاي احمدي نژاد مردمي و راحت بودنش خيلي از مشكلات را حل مي كرد. ما هر لحظه مي خواستيم مي توانستيم احمدي نژاد را ببينيم ولی در مدتي كه مسئول بودم، يك بار نتوانستم آقاي روحاني را ببينم.

يك بار نتوانستم تلفني با ايشان صحبت كنم. فكر كردم فقط من هستم، ديدم بقيه هم اين طور هستند. اصلا دسترسي به آقاي روحاني نيست. اخيرا آقاي ناطق گفته من شش صبح بيدار مي شوم، ورزش مي كنم و.. چه خوب بود آقاي روحاني به جاي اينكه ساعت ٩ بيايد، دو ساعت سریعتر بيايد و مشكل وزرايش را حل كند كه آنها معطل نشوند. يادم است يك سفر آمريكا همراه آقاي احمدي نژاد بودم. در هواپيما كنار آقاي احمدي نژاد راحت گعده داشتيم، مي گفتيم و مي خنديديم. يك جايي در مسير، آقاي احمدي نژاد كنار من نشسته بود؛ خسته بود؛ گفت آقاي ضرغامي نمي خوابي؟ با اينكه يك جايي در هواپيما مخصوص رئيس جمهور هست. يك پتو از زير پاي من و خودش كشيد و رفت زير صندلي گرفت خوابيد. اصلا پاي من روي سرش بود. من مدام بايد پايم را جمع مي كردم كه صورت ايشان را له نكنم. راحت خوابيد. من مصلحت نمي بينم برخي كنتراست هاي رفتاري آقاي روحاني را بگويم. خوب نيست؛ شايد زماني بگويم. ايشان عمدتا متفاوت شد؛ بعد از رياست جمهوري متفاوت تر از گذشته شدند حتي با نزديك ترين افراد.

شما با ارائه گزارش صدروزه ايشان مخالفت كرديد.

نه! نحوه ارائه از طرف خودشان دچار مشكل شد.

چرا؟ مگر رسانه شما ملي نيست؟ آيا رئيس جمهور ملي منتخب حق نداشت گزارش صدروزه بدهد؟

خوب شد شما اين را گفتيد و من متوجه شدم برخي همكاران ما جواب اين سؤال راحت را نمي دانند. آقاي روحاني مي خواست گزارش صد روزه اول خود را بدهد. من براي اثبات حسن نيت به آقاي روحاني گفتم من بايد بگويم كدام مجري با شما گفت وگو كند؛ ولی اگر حس كنم شما يا هركس ديگري روي مجري خاصي حساس هستيد، من به شما چند نفر را معرفي مي كنم؛ ولی يك كار ديگر هم مي توانيم انجام دهيم. مجري را شما گزینش كنيد؛ ولی جايي اين را نگوييد؛ چون نه براي شما خوب است و نه ما.

آیا براي شما مهم بود كه مجري را شما گزینش كنيد؟

چون وظيفه صداوسيماست. بعدا هم رفت شوراي نظارت و اعلام رسمي شد؛ به عنوان نمونه من مي توانم بگويم شما نياييد با من گفت وگو كنيد، زن آرتا بيايد؟ نمي توانم بگويم. اين وظيفه روزنامه «شرق» است كه ببيند كدام خبرنگار بايد با من مصاحبه كند.

توصیه ظريفي اينجا هست. اول اينكه ما تعدد رسانه هاي چاپي و اينترنتي داريم؛ ولی فقط يك رسانه ملي داريم.

شما معتقديد كه رئيس جمهوري بايد یک مجري را كه خودش علاقه مند هست، گزینش كند؟

فكر مي كنم بايد توافق شود.

خب همين شد. من رفتم گفتم آقاي روحاني هركسي كه شما بگوييد. بالاتر از اين؟ من همان را آماده مي كنم. گفت باشد. يكي آقاي روحاني نژاد بود و يكي مجري ديگر. آقاي روحاني نژاد الان بازنشسته شده است و جزء ابواب جمعي رياست جمهوري هست. من به روحاني نژاد گفتم رئيس جمهوري نخستين مصاحبه اش است و شما اصلا سؤال هاي چالشي مطرح نكن. محترمانه صحبت كن؛ به شكلي كه ذره اي در ذهن آقاي روحاني مشكلي پيش نيايد. اين توصيه را كردم تا خيالم راحت شود؛ چون اگر ذره اي غير از اين عمل مي كرد، خيال مي كردند من گفته ام. بعد هم بقيه را هماهنگ كردم.

برنامه داشت شروع مي شد كه ديدم سركار زن پوريامين نشسته و مي خواهد صحبت كند؛ درحالي كه قرار بود يك زن ديگر روبه روي آقاي روحاني نژاد بنشيند. بعد فهميديم كه كساني هم آنجا شيطنت هايي كرده اند. به من گفتند آقاي روحاني دقيقه ٩٠ گفته زن پوريامين. من گفتم نمي شود؛ چون همه فرزند ها مي دانستند كه ضرغامي كسي ديگر را گزینش كرده بود. البته آقاي رئيس جمهور بعدا هم يك مصاحبه سه نفره كرد. آقايان شهيدي و احمدي و زن سپانلو. برويد از آنها سؤال كنيد كه چه مشكلاتي پيدا كردند. من سه نفر را صدا كردم و درد دل هايشان را شنيدم. گفتم عيبي ندارد، ايشان آقاي رئيس جمهور هست، ناراحت نشويد. آقاي رئيس جمهور واکنش‌ها خاصي دارند. بماند. واکنش‌ها رسانه اي آقاي روحاني اشتباه است.

خانم پوريامين قبلا در برخي برنامه هاي اجتماعي و خانواده بود. مدت ها نبود و صرفا در برنامه نسيم در برنامه هاي آشپزي شركت مي كرد. اطلاعات سياسي به روز نداشت. من گفتم به آقاي رئيس جمهور بگوييد اين زن اصلا براي اين كار مناسب نيست. در شأن مصاحبه امشب رئيس جمهور نيست. بعد گفتند نه آقاي رئيس جمهور گفته اند حتما بايد ايشان باشد. آقايان نهاونديان، آشنا، فريدون و صادق به من زنگ مي زدند. بعد ديگر پاسخ تلفن ها را ندادم. از دست من هم خيلي دلخور شدند. آقاي روحاني يك ساعت در دكور نشست. من هم مي متوجه شدم يك ساعت نشستن آقاي رئيس جمهور در برنامه اي كه من اجازه پخش آن را نمي دادم، معني اش چيست.

ولي در نهايت شما كوتاه آمديد.

بله! كوتاه آمدم. با اينكه دو بار آقاي حجازي، مسئول دفتر رهبري، به من زنگ زدند. بار اول پرسيدند آیا پخش نمي شود؟ توضيح دادم، گفتند هرچه خودتان صلاح مي دانيد. آقاي حجازي دفعه دوم كه تماس گرفتند، صحبت هاي آقاي روحاني را به من انتقال یافته كردند. من هم ديدم آقاي روحاني نشسته است و مردم منتظرند. بالاخره يك نفر بايد براي مردم كوتاه بيايد. قبلا دولت گفته بود شوراي نظارت بالاي سر شما هست؛ هرچه آنها گفتند، بايد انجام دهيد كه من گفتم فقط شوراي نظارت نيست. دستگاه هاي ديگر هم هستند؛ بنابراين همين الان يك سؤال از شوراي نظارت بكنيد.

دستگاه هاي ديگر يعني كجا؟

مثلا شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور، شرکت بازرسي كل كشور، مجلس، دفتر رهبري، شرکت بازرسي كل كشور و ده ها دستگاه ديگر و سياست هايي كه رهبري اعلام مي كنند. من گفتم بعدا از شوراي نظارت سؤال مي كنيم.

فردا هم پاسخ شوراي نظارت رسما منتشر شد كه گفتند گزینش مجري با رئيس صداوسيماست. من آن شب به خاطر مردم كوتاه آمدم. آقاي روحاني به جاي اينكه بگويد تشكر مي كنيم، ظاهرا يك مشكل قانوني پيش آمده بود و برطرف شد، با يك خنده مغرورانه خطاب به زن پوريامين از موقعيت ارزش در عقب راندن صداوسيما گفتند انگار كه شاخ غول را شكسته اند. آيا اين براي رئيس جمهوري افتخار است؟ در شرکت اين حركت من مثبت واقع شد و همه گفتند اگر زمانش برسد رئيس شرکت براي استقلال آن مي ايستد.

من در دوران رياستم بر شرکت خيلي تحول ايجاد كردم. خيلي از نوارها را از آرشيو بيرون كشيدم. از دفاعيات خسرو گلسرخي بگيريد تا راهپيمايي گروه هاي چپ و ماركسيست و شخصيت هاي دولت موقت. اصلا اعتقاد بودم كه ما محرمانه به اين صورت نداريم. الان هم اينكه برخي انتقاد مي كنند كه اين نوار ٢٠ دقيقه اي از جلسه خبرگان راجع به رهبري بيرون رفته و برخي شايعه سازي كردند كه اين رهبري موقت بوده که اصلا حقيقت ندارد. صحبت هاي آقاي مشكيني است و حتي آقاي عطاالله مهاجراني هم توييت كرد و همين را گفت و از افتخارات رهبري نظام است كه وقتي مي خواهد گزینش شود؛ مثل بزرگان تاريخ اسلام مي گويد الان كه شما اصرار مي كنيد، حجت تمام مي شود. رهبري همه حرف ها را همان وقت مي زند. برخي مي گويند اين نوارها محرمانه بوده؛ درحالي كه اين طور نيست.

اگر از نظر صداوسيما محرمانه نبود، آیا هيچ وقت منتشر نشد؟

معتقدم هيچ كدام از اين نوارها مشكل ندارد. يعني اگر اين نوارها پخش شود، بسيار هم خوب هست. من وقتي مي خواستم دفاعيات خسرو گلسرخي را پخش كنم، خيلي ها مقاومت كردند و گفتند اين كار را نكن. من گفتم اتفاقا يك ماركسيست لنينيسم از امام علي و امام حسين و جنايات شاه سخن مي گويد؛ خيلي خوب است و مقوم انقلاب است.

آیا مذاكرات خبرگان هيچ وقت وقت شما كامل منتشر نشد؟

شايد به عنوان نمونه آن علاقه احساس نمي شده است هست. شايد فكر نمي كرديم كه پخش مشروح جلسه خبرگان خوب و پرمخاطب باشد.

آخر مسئله اين است كه از صداوسيما بارها بخشي از اين مذاكرات به ويژه آن تكه صحبت هاي آخر آقاي هاشمي پخش شده است بود. حتي در همان آيتم هاي پخش شده است هم الان كه نوار كامل منتشر شده، متوجه مي شويم كه جاهايي كات و بعد جابه جايي صورت گرفته هست، يعني حتي ترتيب را هم به هم زده بودند.

سانسور نيست. جايي برنامه سازي مي شود. بخشي از صحبت هاي طرف را استفاده مي كنند؛ بله شما بگوييد برنامه سازي هاي جهت دار، يعني حرفمان را دقيق كنيم. اصلا سانسور معني ندارد.

خب بعد شما با همين عبارت «برنامه سازي هاي جهت دار» در صداوسيما موافق هستيد؟

اجازه بدهيد. مادر به فرزند گفت قربان چشم بادامي ات، فرزند گريه كرد و گفت بادام مي خواهم. نه من دارم شما را راهنمايي مي كنم كه براق حرف بزنيم. الان شما بگوييد يك كانال بگذاريم كه همه مذاكرات مجلس خبرگان را از ابتدا تا آخر پخش كنند. اتفاقا بد هم نيست. روز دوم همه حوصله ارزش سر مي رود، مي گويند همه صحبت به ما چه؟ روز دوم همه مي زنند كانال ديگر فوتبال يا كارتون مي بينند.

بعد آیا الان اين همه در كانال ها پخش شد و استقبال شد و ديده شد.

آفرين. شما رسانه اي هستيد. به دليل اينكه يك قرائت كاملا ضد انقلابي از آن درآوردند و گفتند اين رهبري موقت است و اين هم سندش. همه رفتند نگاه كردند ببينند چيست. بعد كه ديدند متوجه شدند كه این اتفاقات فقط تواضع رهبري در اين خصوص هست. به این دليل يك نوار چند دقيقه اي ميليون ها بار ديده مي شود.

تلويزيون كه زياد سخنراني هاي مطول پخش مي كند، اين را هم مي توانست پخش كند.

اين الان سليقه شماست. من سليقه شما را از همين تريبون انتقال یافته مي كنم. مي گويم شايد سليقه زن جزيني، نماينده سليقه جمع بزرگ تري باشد. يكي از كانال ها مشروح مذاكرات مجلس خبرگان را پخش كند. خيلي هم خوب هست. من الان حرف شما را مي پسندم.

من مثالي از آقاي رمضان زاده براي شما مي زنم. ايشان اعتقاد بودند كه سال ٨٤ اصلاح طلبان به صداوسيما باختند نه احمدي نژاد؛ به اين معني كه صداوسيما كاملا پشت آقاي احمدي نژاد بود. مثال معروفي دارند، مي گويند در پربيننده ترين ساعات خبري به مدت طولاني صداوسيما راه اندازي يك پله برقي معمولي در پایتخت کشور عزیزمان ایران را به عنوان دستاوردهاي آقاي احمدي نژاد با آب وتاب پخش كرد ولی راه اندازي يك نيروگاه برق آبي با سرمايه هنگفت كه ايران را در زمينه تكنولو‍ژي به كار رفته در آن جزء چند كشور نخست دنيا مي كرد و بسيار مهم بود، فقط يك بار در ساعت خبري آخر شب و خيلي كوتاه منتشر كرد. من اعتقاد دارم كه از اين دست موارد ما بسيار بسيار زياد در صداوسيما داشتيم.

شايد حرف آقاي رمضان زاده كه دوست من هست، درست باشد. ممكن است در يك بخش خبري اين طور بوده هست. البته يك چيز ديگري هم بگويم، گفته بودم بعد از چند خبر سخت، يك خبر نرم و متفاوت برويد كه ذهن ها تلطيف شود و مجددا دوباره اخبار جدي پخش شود. البته آقاي رمضان زاده اگر اعتقاد است تلويزيون در سال ٨٤ رئيس جمهوری تعيين كرد، يعني ضرغامي اين قدرت را داشت كه رئيس جمهوري تعيين كند، اين براي من شخصا خيلي خوب است! اگر من چنين تواني داشته باشم كه مردم به آن فردي كه مي گويم، رأي بدهند. درحالي كه من واقعا چنين تواني ندارم.

مي گويند دو نفر قدرتشان واقعي هست. كسي كه كليد صداوسيما را دارد و دومي کسی که كليد اوين را.

خاطرم است يك بار هم يك اختلاف جدي با آقاي آملي لاريجاني پيدا كرديم. ايشان از دست ما ناراحت شد و گفت اگر اين طور مي خواهيد اخبار من را پوشش بدهيد، ديگر نياييد. قهر كرد و گفت ديگر دوربين هاي صداوسيما را در جلسه شوراي عالي قضائي راه ندادند. فكر مي كردند كه الان همه مي آيند و اين مشكل را حل مي كنند، ديدند نه آب از آب تكان نخورد. از سايت خودشان خبر مكتوب را برداشتيم. تصاوير هم آن قدر ثابت و كليشه اي بود كه هيچ فرقي نداشت. اگر شما تصاوير پنج سال گذشته جلسات شوراي عالي قضائي را هم دنبال كنيد، تفاوتي حس نمي كنيد. خبر ايشان هم مثل باقي خبرها يك خبر رسمي بود. هيچ كسي هم نفهميد و دفعه بعد هم گفتند تشريف بياوريد.

گلايه ايشان چه بود؟

امثال گلايه هايي كه آقاي روحاني يا اصلاح طلبان دارند. گلايه، گلايه است ولی آن خبر خاص اين بود كه آیا شما خبر من را بعد از خبر اسب هاي تركمن صحرا رفته ايد.

يك گزارش خيلي قشنگ از مسابقه های بين المللي كورس اسب دواني در گنبد رفته بوديم كه جايگاه بالايي هم داشت. بهترين تصاوير از اسب ها و طبيعت پخش مي شد و بعد از آن، خبر آقاي آملي پخش شد. ايشان احساس مي كرد به ايشان اهانت شده است است! هربار من را مي ديد، مي گفت آقاي ضرغامي اين اسب هاي گنبد قبل از خبر من رفته و به قوه قضائيه بي احترامي شده است هست. شنيدم كه ايشان به رهبري هم گلايه كرده بودند و مطمئن نيستم ظاهرا رهبري به ايشان فرموده بودند شايد خبر اسب ها خيلي مهم تر از خبر شما بوده كه جلوتر رفته اند. اصلا بحث مهمي و غير مهمي نيست. از نظر ما چينش خبر از اهميت حرف هاي خاص خود برخوردار است.

من راجع به حجاب در صداوسيما هم مي خواهم از شما سؤال كنم. اين خيلي در بين مردم جا افتاده كه مي گويند صداوسيما در وقت هاي خاص مانند انتخابات تصاوير زن هايي را كه حجاب كامل ندارند كاملا پخش مي كند، ولی در وقت هاي ديگر نه. ماجرا چيست؟

مسئله خيلي راحت هست؛ ماجرايي در كار نيست. زماني كه صداوسيما برنامه سازي مي كند، چون بايد الگو معرفي كند و الگوهاي صداوسيما براي نسل هاي جديد هست، بايد حجاب متعارفي را معرفي كند تا الگو شود. دستگاه هاي نظارتي حتي به همين حجاب هم ايراد مي گيرند كه آن طور كه شايسته است در برنامه ها و نمايش ها رعايت نمي شود، ولی در مقام نشان دادن واقعيت رأي دادن مردم و راهپيمايي كه بستر كار حضور انبوه مردم است حساسيت كمتري به خرج داده مي شود.

بحث همين است كه آيا اين مردم فقط وقت انتخابات مردم هستند؟ در ساير گزارش هاي تلويزيوني شما اين مردم با حجاب كامل ديده مي شوند و فقط در وقت هاي خاصي افرادي با حجاب هاي متفاوت نشان داده مي شوند، در ضمن حالا به نظرتان الگويي كه داده ايد مؤثر بوده؟

حتما مؤثر بوده. بايد نگاه كنيم اگر نباشد چه اتفاقي مي افتد. رسانه ملي وظيفه دارد. سيماي جمهوري اسلامي بايد سيماي الگو معرفي كند.

آيا سيماي ملي نبايد بازتاب دهنده سبك هاي زندگي همه ملت باشد؟ بازتاب دهنده واقعيات جامعه باشد؟

بله مورد نیاز هست. يك جايي بايد الگو ارائه بدهيد.

اينكه صداوسيما وظيفه دارد الگو معرفي كند را كجا گفته اند، در اساسنامه شرکت است؟

بله. در اساسنامه و مرامنامه شرکت همه اين ضوابط وجود دارد. اين قدر از اين چيزها دارد. زيادي دارد. همه جا هم دارند. شبكه رسمي تلويزيون تركيه هم به وضوح ضوابط نظارتي اش متفاوت از باقي شبكه هاي تركيه هست. ببينيد من تصاوير زيادي دارم از همان زن هايي كه در گوشه تظاهرات بوده اند يا رفته اند رأي بدهند كه پخش نشده هست؛ يعني خيلي از تلرانس خارج بوده است! اصلا خيلي وقت ها دوربين وقتي سراغ كسي مي رفت، خود آن زن روسري اش را درست مي كرد.

چون مي داند كه صداوسيما او را نشان نمي دهد.

نه همه آن اين نيست. در مصاحبه هاي مردمي تلرانس ما از برنامه هاي رسمي بازتر است.

و وقت انتخابات اين تلرانس بازتر مي شود.

سر صندوق ها يا مراسم عمومي، مردم اگر بيشتر ديده مي شوند با اين تحليل است كه ما بگوييم در اين بستري كه همه مي آيند رأي مي دهند اعتبار نظام و انقلاب هستند. اگر مقداري فضا بازتر است توجيه دارد كه اين جمعيت با اين مشخصات آمده اند كه رأي بدهند.

صداوسيما متوجه نيست كه مردم از اين رفتارش دلخورند و فكر مي كنند كه از آنها استفاده ابزاري مي شود؟

صراحتا موضعم را گفتم و اصلا فكر نمي كنم كه استفاده ابزاري هست. يك موقع است با يك فرد صحبت مي كنيم. بدحجاب هم نشان مي دهيم، ولی در يك قاب بسته سعي مي كنيم چارچوب ها را رعايت كنيم، ولی وقتي يك جمعيت زيادي مي آيد و آن جمع از نظر تصويري اولويت دارد، اگر كسي بدحجابي دارد نشان مي دهيم. فاصله اش آن قدر نيست.

واژه های کلیدی: برنامه | برنامه | رسانه ها | رئيس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog