بستن بارندگی کشاورزی اصفهان مبارزه با آفت سن

بستن: بارندگی کشاورزی اصفهان مبارزه با آفت سن کشت غلات اردستان

گت بلاگز اخبار اجتماعی احیای سرویس ادارات پایتخت ، بلاتکلیفی طرح جامع حمل و نقل شهر تهران

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشور به اولویت‌های کاری حوزه حمل و نقل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و گفت:‌ طرح جامع حمل و نقل شهر پایتخت

احیای سرویس ادارات پایتخت ، بلاتکلیفی طرح جامع حمل و نقل شهر تهران

بلاتکلیفی طرح جامع حمل و نقل شهر تهران/ احیای سرویس ادارات پایتخت

عبارات مهم : ایران

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشور به اولویت های کاری حوزه حمل و نقل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و گفت: طرح جامع حمل و نقل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا این لحظه بلاتکلیف باقی مانده و این شهر یک طرح جامع حمل و نقل بهنگام و مصوب ندارد.

پوریا محمدیان یزدی در گفت وگو با ایسنا، افزود: آخرین بار در سال 1389 شورای عالی ترافیک در مهلتی یک ساله، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را مکلف کرده بود که طرح جامع حمل و نقل ترافیکی پایتخت کشور عزیزمان ایران را بازبینی و جهت تصویب به شورای عالی ترافیک ارسال کند. ولی تا کنون طرح بهنگام و آماده ای در دستور کار شورای عالی ترافیک قرار نگرفته است.

احیای سرویس ادارات پایتخت ، بلاتکلیفی طرح جامع حمل و نقل شهر تهران

تهران جهت آینده برنامه مصوبی در حوزه ریلی ندارد

شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در نخستین وقت مطالعات جامع خود را بهنگام و به شورای عالی ترافیک ارائه دهد

وی ادامه داد: تمام مباحث ترافیکی پایتخت کشور عزیزمان ایران می توانست در دل این طرح جامع دیده شود و به نوعی آینده حمل و نقلی پایتخت کشور عزیزمان ایران را رقم بزند. همچنین از دل این طرح جامع می توانست طرح شبکه ریلی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز استخراج شود. در حال حاضر که خطوط 6 و 7 مترو عملیات اجرایی خود را پیگیری می کند، پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت آینده برنامه مصوبی در حوزه ریلی ندارد. درحالی که این یک نیاز جدی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. بی تردید پایتخت کشور عزیزمان ایران باید شبکه ریلی منسجمی داشته باشد. درحالی که امروز شبکه ریلی مصوبی در آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران آینده نگری نشده است لذا شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران باید در نخستین وقت مطالعات جامع خود را بهنگام کند و جهت تصویب به تنها مرجع تصویب طرح های مطالعات حمل و نقل شهرهای کشور یعنی شورای عالی ترافیک بیاورد.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشور به اولویت‌های کاری حوزه حمل و نقل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و گفت:‌ طرح جامع حمل و نقل شهر پایتخت

صحبت ها راجع به خطوط 9 و 10 مترو در حد گمانه زنی است

محمدیان تاکید کرد: درحال حاضر پایتخت کشور عزیزمان ایران 8 خط مترو دارد و صحبت هایی درخصوص خطوط 9 و 10 و خطوط اکسپرس مطرح می شود که همگی در حد گمانه زنی و مطالعه هستند و هیچ یک، مستندات قانونی و یا مصوبات مورد نیاز را ندارند. همچنین باید بحث ریلی – حومه ای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز تعیین وظیفه شود.

لزوم مدیریت سیل ورود خوردوها به پایتخت کشور عزیزمان ایران از شهرهای اقماری با قطارهای حومه ای

احیای سرویس ادارات پایتخت ، بلاتکلیفی طرح جامع حمل و نقل شهر تهران

وی گفت: امروز سیل ورود خوردوها به پایتخت کشور عزیزمان ایران از شهرهای اقماری بسیار زیاد است در حالی که اگر شبکه ریلی حومه ای منسجمی در پایتخت کشور عزیزمان ایران داشته باشیم همانند آنچه که در پایتخت کشور عزیزمان ایران تا کرج ایجاد شده است می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد و باید در سایر شهرستان های پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز قطار حومه ای ایجاد شود. تا مدیریت ترددها از طریق قطارهای حومه ای اعمال شود.

لزوم ساماندهی موتورسیکلت ها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با هماهنگی شهرداری و پلیس

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشور به اولویت‌های کاری حوزه حمل و نقل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و گفت:‌ طرح جامع حمل و نقل شهر پایتخت

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشور با اشاره به لزوم ساماندهی حمل و نقل بار در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: باید طرح جامع حمل بار شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هر چه سریع تر در دستور کار شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گیرد و بعد از انجام مطالعات مورد نیاز به تصویب برسد. عنوان دیگر ساماندهی موتور سیکلت ها درسطح شهر است که امروز معضلات و پیامدهای ترافیکی و همچنین پیامدهای زیست محیطی امنیتی و اجتماعی را جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران به همراه دارد. بی تردید باید در حوزه ساماندهی موتورسیکلت ها، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با هماهنگی پلیس و با فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز برنامه جامع و دقیقی را اجرا کند.

مدیریت پارک حاشیه ای از ابزاری های کنترل ترافیکی

احیای سرویس ادارات پایتخت ، بلاتکلیفی طرح جامع حمل و نقل شهر تهران

وی مدیریت پارک حاشیه ای در پایتخت کشور عزیزمان ایران را یکی از الزامات حمل و نقلی پایتخت کشور عزیزمان ایران خواند و ادامه داد: مدیریت پارک حاشیه ای از ابزاری های کنترل ترافیکی در معابر حساب شده است و باعث می شود توقف های بلند مدت از حاشیه معابر کنار برود و تبدیل به توقف های کوتاه مدت شود تا به این ترتیب ظرفیت های معابر به نحو بهینه مورد استفاده قرار گیرد. در گذشته تجربه پارک بان ها را با مشکلاتی که به همراه داشت در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دیدیم ولی نهایتا صورت مسئله پاک شدو امروز خیابان های پایتخت کشور عزیزمان ایران بدون مدیریت فضاهای پارک حاشیه ای به صحنه ای زشت تبدیل شده است است که زیبنده این شهر نیست . این در حالی است که ما تجربه های موفقی در سایر شهرهای کشور همچون مشهد، اصفهان و همدان را داریم.

هر چه سریع تر طرح موثری جهت ساماندهی فضاهای پارک حاشیه ای ارائه شود

وی افزود: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هنوز طرح نهایی خود را ارائه نکرده است و نیاز است که هر چه سریع تر طرح موثری جهت ساماندهی فضاهای پارک حاشیه ای ارائه شود تا به این ترتیب شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بتواند روزانه از درآمدی که در این حوزه وجود دارد، استفاده کند.

شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران از برگزاری نمایشگاه در سئول، مصلی و بوستان گفتگو جلوگیری کند

محمدیان به مدیریت فضاهای نمایشگاهی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: در یک صدو سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشور مصوبه ای داشتیم که بر اساس آن باید شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران به همراه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تقویم مراکز نمایشگاهی این شهر را بداند و شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران از برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در محل هایی همانند نمایشگاه سئول، مصلی و بوستان گفتگو که شبکه بزرگراهی پایتخت کشور عزیزمان ایران را تحت تاثیر قرار می دهد جلوگیری کند و برگزاری چنین نمایشگاهایی را جمع آوری کند و به محل دیگری که مانند شهر آفتاب خارج از پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، انتقال دهد.

سرویس ادارات در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران احیا شود

وی با تاکید بر لزوم احیای سرویس ادارات در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت کم کردن ترافیک و آلودگی هوا گفت: باید بحث احیای سرویس ادارات پیگیری شود و نیاز است در این حوزه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از ظرفیت شرکت های تاکسیرانی خود همانند آنچه که در سرویس مدارس اتفاق افتاده بهره بگیرد و جهت احیای سرویس ادارات نیز اقدام جدی صورت بگیرد.

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | ترافیک | شهرهای | مدیریت | شهرداری | کنترل ترافیک | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog